Zákony o které jsme se opírali do konce roku 2013

  • Občanský zákoník – zákon č. 40/1964 Sb.
  • Vyhláška ministerstva zdravotnictví zákon č.440/2001 Sb.
  • Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

1.1.2014
Nový občanský zákoník vstupuje v účinnost

Náhrada za ublížení na zdraví a usmrcení

Kdo způsobí jinému ublížení na zdraví (zlomeninu, zranění vedoucí k amputaci končetiny, ochrnutí apod.) je povinen poskytnout mu (peněžitou) náhradu.

Stejně tak ten, kdo usmrtí člověka, je povinen (peněžně) odškodnit pozůstalé (manžela, děti, rodiče a další osoby, které byly usmrcenému blízké).

Podle starého Občanského zákoníku určovaly peněžní náhradu za ublížení na zdraví i za usmrcení blízké osoby tabulky. Podle nich činila náhrada za ochrnutí na všechny čtyři končetiny (kvadruplegii) maximálně 360.000 Kč (tj. pouhých 15 průměrných platů); ztratil-li muž do 45 let obě varlata, obdržel 144 tis. Kč; (uvedené částky šly zvýšit, avšak jen ve zvlášť výjimečných případech). V případě usmrcení blízké osoby činily náhrady např. pozůstalému manželovi pouze 240.000 Kč.

Nový občanský zákoník již žádné tabulky neobsahuje a neomezuje soudce v tom, aby určil spravedlivou náhradu po zohlednění veškerých okolnosti případu.

Od 1.1.2014 tedy soudy přestanou vycházet z příliš nízkých částek určených vyhláškou. Navíc budou moci lépe přizpůsobit výši náhrady relevantním okolnostem a rozlišovat např., zda k amputaci končetiny došlo u vědce, anebo talentovaného sportovce; zda pozůstalý manžel, který má být odškodněn, s manželkou již nežil patnáct let, anebo s ní naopak měl velmi blízký celoživotní vztah apod.Dopravní nehody řešíme do 4 let od data dopravní nehody.

Nebojte se zeptat, nejistota Vám na klidu nepřidá ...
Veškeré konzultace jsou zdarma !
Platíte až z vymožené částky; pokud nic nevymůžeme, nic neplatíte !!!

www.facebook.com/pavel.kadlcak

Jsme jediní, kteří pro Vás získají až několikanásobně vyšší odškodnění
za újmu na zdraví z dopravní nehody !

Vyřešíme i pracovní úraz a náhradu mzdy !

Nic předem neplatíte !

Jedná se o jedinečný projekt v ČR - v Evropě a za mořem
dobře osvědčená záležitost !